بغض‌های فرو برده من

 

ناگفته ها


صفحه اصلی

آرشیو

June 2004

July 2004

August 2004

September 2004

October 2004

November 2004

January 2005

May 2005

July 2005

September 2005

October 2005

November 2005

December 2005

January 2006

February 2006

March 2006

May 2006

June 2006

July 2006

August 2006

September 2006

October 2006

November 2006

February 2007

March 2007

April 2007

June 2007

July 2007

August 2007

September 2007

October 2007

November 2007

December 2007

March 2008

April 2008

August 2008

September 2008

November 2008

December 2008

January 2009

February 2009

March 2009

April 2009

May 2009

June 2009

July 2009

September 2009

October 2009

November 2009

December 2009

January 2010

March 2010

April 2010

May 2010

June 2010

July 2010

August 2010

October 2010

November 2010

December 2010

January 2011

March 2011

May 2011


نظرات
Tuesday, November 29, 2005

 
نخستین بوسه های ما بگذار
یادبود آن بوسه ها باد ؛
که یاران ؛ با دهان سرخ زخمهای خویش
بر زمین ناسپاس نهادند ..
" احمد شاملو " 

  Monday, November 28, 2005

 
فعلا یک دست شده ام ! یک ماه نه می تونم بنویسم... نه گیتار بزنم... رانندگی هم که پر! باید عادت کنم به دنیای یه دستی... 

  Saturday, November 26, 2005

 
دنيا كه اينجوري نميمونه هميشه
يه روز مياي ميگم نميخوام و نميشه
خيال نكن هميشه دلم برات ميميره
يه روزي برميگردي كه ديگه خيلي ديره

يه روز مياي سراغم كه خيلي وقته رفتم
هزار هزار بهونه از اون نگات گرفتم
اين روزا رو يادت باشه يه وقت نگي نگفتي
اون روزا دور نيست كه به ياد من بازم نيفتي
يه وقتي برميگردي كه فايده‌اي نداره
هرچي سرم آوردي دنيا سرت مياره 

  Wednesday, November 16, 2005

 

A heart that hurts is a heart that beats
Can u hear the drums
? 

  Saturday, November 12, 2005

 
در دایره قسمت ما نقطه پرگاریم
لطف آنچه تو اندیشی
حکم آنچه تو فرمایی.... 

 

 
انقدر نیامدی که عاقبت من هم تگرگ شدم............... 

  Wednesday, November 09, 2005

 
من تمنا کردم
که تو با من باشی
تو به من گفتی
- هرگز ٬ هرگز!
پاسخی سخت و درشت...
و مرا غصه اين
هرگز
کشت.........